Thursday 21 February 2019

Interview of Suvas Agam, Suraj Nepal & Laxmi Dangol at Kashtamandap TV |...

हिजो मात्र काश्टमन्डप टेलिभिजनमा प्रसारित सुफी संगीत र गजलका सम्बन्ध मा
प्रसार भएको हाम्रो समुहको अन्तर्वाता अब मेरो YouTube Channel मा उपलब्ध छ
हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने हेर्नुहोला नि है ।
धन्न्यबाद 

What you seek is seeking you: Rumi

Loading...

Cha ke ke lukeko sajal ti nayan maa

Creativity is the greatest rebellion in existence : Osho

Loading...

I don't know what I think until I write it down: Joan Didion